Home / N5 Listening Practice / N5 Listening Practice – Unit 39

N5 Listening Practice – Unit 39

N5 Listening Practice – Unit 39
Practice listening to Japanese N5 online

Unit 39: これをください. : Let me have this.

Details of the conversation:
Full script Hiragana/ Katakana
39. これをください。 (32びょう)
てんいん : いらっしゃいませ。
おきゃく : すみません。 これは いくらですか。
てんいん : こちらは 800えんです。
おきゃく : じゃ、 これを 3つください。
てんいん : はい。
おきゃく : それから、 これも ください。
てんいん : これは 500えんです。
おきゃく : ん~、 じゃあ、 ふたつください。
てんいん : じゃあ、 3400えんですね。
おきゃく : はい、 じゃ、 これ、 5000えん。
てんいん : はい、 5000えん。 じゃ、 1600えんの おかえしです。
おきゃく : どうも。
てんいん : ありがとうございました。

Full script Romaji
39. Kore o kudasai. (32 byo)
Ten-in : Irasshaimase.
Okyaku : Sumimasen. Kore wa ikura desu ka.
Ten-in : Kochira wa 800en desu.
Okyaku : Ja, kore o 3tsu kudasai.
Ten-in : Hai.
Okyaku : Sorekara, kore mo kudasai.
Ten-in : Kore wa 500en desu.
Okyaku : N~, jā, futatsu kudasai.
Ten-in : Jā, 3400en desu ne.
Okyaku : Hai, ja, kore, 5000en.
Ten-in : Hai, 5000en. Jya, 1600en no okaeshi desu.
Okyaku : Dōmo.
Ten-in : Arigatōgozaimashita.

Full script Kanji
39. これをください。(32秒)
店員 : いらっしゃいませ。
お客 : すみません。これはいくらですか。
店員 : こちらは800円です。
お客 : じゃ、これを3つください。
店員 : はい。
お客 : それから、これもください。
店員 : これは500円です。
お客 : ん~、じゃあ、2つください。
店員 : じゃあ、3400円ですね。
お客 : はい、じゃ、これ、5000円。
店員 : はい、5000円。じゃ、1600円のお返しです。
お客 : どうも。
店員 : ありがとうございました。