Home / JLPT / JLPT N3 / Download Try N3 (Bản tiếng Việt) PDF + CD

Download Try N3 (Bản tiếng Việt) PDF + CD

Try N3 (Bản tiếng Việt)
(Bản tiếng Việt)

N3 Try tăng cường ngữ pháp
Bộ giáo trình này là tập hợp bài tập văn phạm tương ứng với trình độ năng lực Nhật ngữ N3.
(Nếu có điều kiện bạn nên mua sách gốc tại các nhà sách.)

Download : PDF
Download : CD