Home / Grammar / JLPT N2 Grammar / JLPT N2 Grammar: を通じて (o tsuujite)

JLPT N2 Grammar: を通じて (o tsuujite)

を通じて (o tsuujite)

Meaning: Through; via; throughout

How to use the: Noun + を通じて/を通して

Example sentences:
1, 今、インタネットを通じて、世界中の情報を手に入れる
Ima, intanetto o tsuujite, sekaijū no jōhō o teniireru
Today information in the world is obtained through the internet

2, 自分の仕事を通じて人を幸せにするのが、心から好きなのです。
jibun no shigoto o tsuujite hito o shiawase ni suru no ga, kokoro kara suki na no desu.
I truly love to make people happy through what I do.

3, あの地方1年を通じて、雨が多い。
Ano chihō 1-nen o tsuujite, ame ga ōi.
It rains heavily throughout the year

4, 友人を通じて珍しい本を手に入れる。
Yūjin o tsūjite mezurashī hon o teniireru.
Get a rare book through a friend.