Home / Grammar / JLPT N2 Grammar / JLPT N2 Grammar: のもとで (no moto de)

JLPT N2 Grammar: のもとで (no moto de)

のもとで (no moto de)

Meaning: under

How to use the: Noun + のもとで/のもとに

Explain:
N の も と で “under the control of”, “within the scope of”
N も と に “in condition”, “in situation”

Example sentences:
1, 子供は太陽のもとで思いきりはねまわるのが一番だ。
Kodomo wa taiyō no moto de omoikiri hane mawaru no ga ichibanda.
For children, it is best to flirt and play in the sun

2, わたしは大学に入るまで、両親のもとで暮らしていました。
watashi wa daigaku ni hairu made, ryoushin no moto de kurashite imashita.
I lived with my parents until I went to college.

3, 先生の暖かい指導のもとで、生徒たちは伸び伸びと自分らしい作品を作り出していった。
Sensei no attakai shidō no moto de, seito-tachi wa nobinobi to jibunrashī sakuhin o tsukuridashite itta.
Under the teacher’s warm instruction, the students grew and created their own works.

4, 三浦先生のもとで、日本の文学を研究しています。
miura sensei no moto de, nihon no bungaku o kenkyuu shite imasu.
I’m studying Japanese literature under teacher Miura’s guidance.

5, 両親の了解のもとに3年間の留学が可能になった。
Ryōshin no ryōkai no moto ni 3-nenkan no ryūgaku ga kanō ni natta.
With the consent of my parents, I can study abroad for three years.

6, 公正な制度のもとで生活していると、生産性も幸福度も上がるのです。
kousei na seido no moto de seikatsu shite iru to, seisansei mo koufukudo mo agaru no desu
Your productivity and your well-being increase if you live in a system of justice.