Home / Kanji / Download Kanji Look and Learn N3 – N2 PDF

Download Kanji Look and Learn N3 – N2 PDF

Kanji Look and Learn N3 – N2
(Bản tiếng Việt)

Sách học kanji N3- N2 gồm 366 chữ, có hình ảnh minh hoạ và dịch nghĩa chi tiết
– Sách dễ học, dễ tiếp cận
– Được các trung tâm và học viên tin dùng
——————–
The Kanji N3-N2 textbook consists of 366 words, with illustrations and detailed translations
– Books easy to learn, accessible
– Trusted by centers and students
(If possible, buy original books at bookstores.)

Download: PDF