Home / Kanji / Download 24 Quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật – Tập 1 PDF

Download 24 Quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật – Tập 1 PDF

24 Quy tắc học Kanji trong tiếng Nhật – Tập 1

24 quy tắc được chia làm 2 tập, mỗi tập 12 quy tắc với những hình vẽ minh họa sinh động và giải thích thú vị sẽ làm việc học chữ Hán trở nên thú vị và hấp dẫn.

Trong mỗi tập còn có thêm 1 phần phụ nói về mối quan hệ giữa âm Hán Việt và âm On của Kanji trong tiếng Nhật, phần này sẽ chia nhỏ 1 chữ Hán ra thành nhiều phần để cấu thành nên chữ đó, nghĩa của chữ Hán đó cũng sẽ được giải thích theo những phần nhỏ đó.

(Nếu có điều kiện bạn nên mua sách gốc tại các nhà sách.)

Download: PDF